ANA SAYFA ŞİRKET PROFİLİ TEKLİF HASAR İNSAN KAYNAKLARI İLETİŞİM  
 
YANGIN HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi
 • İtfaiye raporu
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Cumhuriyet savcılığından takipsizlik kararı
 • Zararı gösteren beyan / talepname
 • Polis veya jandarma tutanağı
 • Vergi levhası (İşyerleri İçin)
 • Mal sahibi olanlar için  tapu belgesi
 • Kiracılar için kira kontratı

 

DAHİLİ SU HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Tapu (Binalar İçin)
 • Kira kontratı (Ev eşyası için)
 • Talep yazısı
 • Vergi levhası (İşyerleri için)

 

FIRTINA HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesinin örneği
 • Prim ödeme makbuzları
 • Meteoroloji raporu
 • Talep yazısı
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotoğraflar

 

HIRSIZLIK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi
 • Karakol müracaat tutanağı
 • Görgü tespit tutanağı
 • İşyeri ise vergi levhası
 • Olayın oluş şeklini anlatan ve talebi içeren anlatan yazılı beyan
 • Muhasebe kayıtları
 • Çalındığı tespit edilen iş yeri  muhteviyatının yada ev eşyalarının dökümü
 • Hasara ilişkin faturalar
 • Hasara ilişkin fotoğraflar
 • Genel şartlarda belirtilen bekleme süresi sonunda (30 gün) çalınan malların ve suç faillerinin bulunamadıklarını belirten yetkili merciden yazı beyan  alınması.

 

CAM KIRILMASI HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi  
 • Zabıt veya beyan
 • Şirketimizce hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda fatura
 • Şirket tarafından hasar tespiti için eksper görevlendirilmediği durumlarda, hasara ilişkin fotoğraflar
 • Gerçek Kişilerde TC kimlik numarası /  Tüzel kişilerde vergi levhası

 

Nakliyat Hasarlarında Emtia İçin İstenecek Evraklar
 • Rezerve tutanağı /Gümrük zabtı
 • Emtia faturası
 • Hamule senedi / Konşimento (taşıma senedi)
 • Gümrük giriş beyannamesi
 • Çeki listesi
 • Çetele listesi
 • Trafik zabtı
 • Beyan
 • Taşıyıcı protesto yazısı
 • Ordino (Teslim belgesi)
 • Manifesto (aracın taşıdığı tüm malların listesi)
 • Özet beyan-ruhsat-ehliyet-tutanak-hasar faturası-irsaliye-taşıma sözleşmesi-resim

 

Nakliyat Hasarlarında Tekne İçin İstenecek Evraklar
 • Seyir jurnali,
 • Makine jurnali,
 • Kaptan raporu,
 • Yola ve denize elverişlilik belgesi,
 • Hasar fotoğrafları,
 • Yat için işletme ruhsatı,
 • Kaptan ehliyet belgesi,
 • Tutanaklar,
 • Gemi kütüğü - tonilato belgesi.

 

Nakliyat Hasarlarında CMR İçin İstenecek Evraklar
 • Mal Faturası,
 • Hamili senedi,
 • Talep yazısı,
 • Hasar tutanakları,
 • Eksper raporu

 

KASKO HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Çarpma – Çarpılma Olaylarında  :

 • Sigorta poliçesi
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve İmkan Dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Hasara ilişkin faturalar,
 • Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)

Araç Çalınma Olaylarında  :

Çalınan aracın 30 gün içinde bulunmaması durumunda;

 • Sigorta poliçesi
 • Müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 • Aracın bulunamadığına dair karakol ve oto hırsızlık bürosu yazıları,
 • Trafikten çekme belgesi veya 'çalınmıştır' kaşeli ruhsatname aslı,
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (Tasdikli örneği),
 • Maliyeden silindi yazısı (Tasdikli örneği),
 • Başvuru dilekçesi (Sigortalı el yazı ile yazacak, en son adres ve telefonu da belirtilecek),
 • Aracın trafik dosyası ve yedekleri ile birlikte anahtarları,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)
 • Örneğe uygun düzenlenmiş vekalet (İşlemler sırasında örnek vekalet şirketimizce verilmektedir).

Radyo - Teyp Çalınma Olaylarında :

 • Sigorta poliçesi
 • Görgü tespit tutanağı ve müracaat tutanağı (Aslı gibidir onaylı),
 • Ruhsat fotokopisi,
 • D/M (Dain-i Mürthein) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname,
 • TC numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için)

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 

TRAFİK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Maddi Zararlar :

 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Zarar gören aracın ruhsatnamesi (Bina hasarında tapu senedi, iş yeri hasarında ruhsatname),
 • Mahkeme bilirkişi raporu veya fatura (Eksper görevlendirilmemişse),
 • Aracı kullanan sürücünün ehliyeti,
 • Şirketin muvaffakatiyle üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterce düzenlenen ibraname (Sigorta şirketini, sigortalı araç sahibi ve sürücüsünü ibra eder),
 • Mahkeme kararıyla ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu.

Ölüm Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus kayıt örneği,
 • Ölen kişinin mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge,
 • Ölüm raporu,
 • Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise; mahkeme kararı, icra emri ve ödeme makbuzu

Yaralanma Halinde:

 • Kaza tespit tutanağı,
 • Hastane epikriz (Hastalığın öyküsü) raporu,
 • Tedavi masraf faturalarının asılları.

Maluliyet Halinde:

 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu,
 • Kaza tespit tutanağı,
 • Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge.

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 

FERDİ KAZA HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası
 • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.)
 • Talep yazısı

Ayrıca ek olarak;
Ölümlerde:

 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı
 • Veraset ilamı tastikli örneği
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği

Yaralanmalarda:

 • Doktor ve hastane raporları
 • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde)

Daimi Malüliyet (Sürekli Sakatlık) için:

 • Malüliyeti gösterir heyet raporu
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.

 

İŞVEREN MALİ SORUMLULUK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı (iş güvenliği veya SSK müfettişlerinin kaza raporu)
 • İşe başlama tarihi, SSK bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları
 • İşçinin iş akdi, SSK bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarını gösteren faturalar, ölüm halinde veraset ilamı, nüfus aile kaydı ile ölüm raporu
 • Sigorta Şirketinin muvafakatı alınarak, kazazede işçiye sulhen yapılan ödemelerde yapılan noterlikçe düzenlenen
 • İşverenin tazminat talep yazısı
 • Mağdur kişiye ait TC numarası

 

3. ŞAHIS MALİ SORUMLULUK HASAR DOSYALARINDA İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

İsteğe bağlı sorumluluk sigortası hasarlarında, zarar gören kişi talebini zarara neden olan sigortalıdan yapmaktadır ve bu aşamadan sonra şirketimiz devreye girmektedir.
Poliçe teminat kapsamında yer alan herhangi bir zarar durumunda aşağıda yazılı belgeler istenmektedir.

 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya ilişkin tutanak,
 • Zarar görenin, zarara neden olan sigortalıdan talep yazısı,
 • Sigortalının konuyla ilgili görüş ve bilgileri,
 • Yaralanmalarda tedavi masraflarına ilişkin harcama belgeleri, ilaç küpürleri ve reçete asılları, ölüm halinde veraset ilamı, vukuatlı nüfus aile kaydı, ölüm raporu, defin ruhsatı
 • Zararın tespitine yönelik belge (Eksper raporu, mahkeme bilirkişi raporu v.s.),
 • Tarafların anlaşamaması durumunda konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkeme kararı,
 • Mahkeme kararına istinaden sigortalımızın yaptığı bir ödeme söz konusu ise icra emri ile ödeme makbuzları,

 

EMNİYETİ SUİSTİMAL BRANŞI HASARLARINDA İSTENİLEN BELGELER
 • Savcılık dosyasındaki evrak asıları
 • Zararı belirten talep yazısı
 • Poliçe prim makbuzu
 • Muhasebe kayıtları
 • Dava sonucunda mahkeme kararı
 • Ödemenin yapılabilmesi için sigortalıya ait banka hesap bilgileri; rücu edilebilecek tazminat ödemelerinde sigortalıya tazminat makbuzu imzalatılması gereklidir.

Eksper ve/veya Sigorta Şirketi Hasar Bölümü tarafından hasarın niteliğine göre ek belge talep edilebilir.